• مشتریان آقای کالا می‌توانند در هنگام ثبت سفارش از طریق درگاهاینترنتی ، هزینه  سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند (خرید فقط از طریق پرداخت آنلاین می باشد )
  • :برای پرداخت شما نیاز به
  • شماره 16 رقمی روی عابر بانک
  • رمز اینترنتی  کارت برای پرداخت اینترنتی لازم است قبلا رمز خرید اینترنتی کارت بانکی خود را فعال کرده باشید
  • CVV2   یک کد ۳ یا ۴ رقمی است که پشت یا روی کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی درج می‌شود
  • تاریخ انقضاء   تاریخ انقضا کارت‌ بانکی روی آن حک شده است.
بله، درصورت تمایل مشتری به خرید حضوری با هماهنگی پشتیبانی سایت بعد از پرداخت امکان پذیر می باشد.